אחוזת פולג
אחוזת פולג : קיבוץ תל יצחק
1800-333-370
פרטים והרשמה

מסלולי ההצטרפות לאחוזת פולג

לאחוזת פולג חמישה מסלולי הצטרפות מפתיעים ומשתלמים. מצאו את המסלול המתאים לכם!

המסלול הקלאסי

במסלול זה נדרש תשלום פיקדון חד-פעמי, המופקד בעת הכניסה למגורים. גובה הפיקדון הינו בהתאם לבית או הדירה אליה נכנס הדייר למגורים. מסכום הפיקדון מתבצעת מדי שנה שחיקה, במשך 14 שנה. בנוסף, הדייר משלם דמי אחזקה חודשיים בעבור מגוון השירותים הרחב שאותו הוא מקבל, המשתנים מיחיד לזוג.

המסלול הקלאסי

מסלול דמי כניסה

במסלול זה נדרשת הפקדת פיקדון חד-פעמי נמוך יותר מהמסלול הקלאסי וגובה הפיקדון הינו בהתאם לבית או הדירה אליה נכנס הדייר למגורים, אולם הפיקדון ישחק במלואו בתקופה בת 3 שנים. בנוסף, הדייר משלם דמי אחזקה חודשיים, המשתנים מיחיד לזוג ותלויים בגודל הדירה בה יתגורר.

מסלול דמי כניסה

מסלול פיקדון מופחת - המרת פיקדון

במסלול זה נדרש תשלום פיקדון חד-פעמי, המופקד בעת הכניסה למגורים. גובה הפיקדון הינו בהתאם לבית או לדירה אליה נכנס הדייר. במסלול זה קיימת גמישות בפיקדון, והדייר יכול להפחית מגובה הפיקדון הנדרש בהתאם ליכולתו הכלכלית, ובשל כך – להגדיל את דמי האחזקה החודשיים. מסכום הפיקדון תתבצע מדי שנה שחיקה, במשך 14 שנה. דמי האחזקה החודשיים יכללו גם את התוספת בגין המרת הפיקדון.

מסלול פיקדון מופחת - המרת פיקדון

מסלול ללא פיקדון

במסלול זה ישלם הדייר תשלום חודשי בלבד ללא פיקדון. נדרשת הפקדה בטוחה בגובה 12 חודשי אחזקה, שתוחזר במלואה בסיום ההסכם, צמוד למדד. התשלום החודשי במסלול זה גבוה משמעותית מדמי האחזקה במסלול הקלאסי.

מסלול ללא פיקדון

מסלול חצי שנת ניסיון

במסלול זה ניתנת לדייר האפשרות למגורים ללא תשלום מלוא הפיקדון, כניסה עם תשלום בסכום של 300,000 ש"ח ותוספת סמלית לדמי האחזקה החודשיים. בתום 6 חודשים הדייר יפקיד את מלוא סכום הפיקדון החד-פעמי, בהתאם למחיר הפיקדון המלא של היחידה בה הוא מתגורר, בהפחתה של הסכום שכבר שילם,

מסכום הפיקדון תתבצע מדי שנה שחיקה, במשך 14 שנה. עם הפקדת מלוא הפיקדון תופחת התוספת מדמי האחזקה החודשיים.

מסלול חצי שנת ניסיון

מתענייניםבאחוזת פולג ?

בלחיצה על "שלח" אני מאשר/ת כי קראתי את התקנון וכי הפרטים שמסרתי יכללו במאגר המידע של אחוזות רובינשטיין בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה

background Call us
מגזין הגיל השלישי

קבלו את כל הטיפים וכתבות המגזין לחיים בריאים ומאושרים ומבצעים מיוחדים ישירות למייל שלכם

קבלו את כל הטיפים וכתבות המגזין לחיים בריאים ומאושרים ומבצעים מיוחדים ישירות למייל שלכם

מגזין הגיל השלישי