טוען...

החיים בדיור מוגן

חוק הדיור המוגן תשע"ב 2012 – כל התקנות והזכויות

תאריך:05.06.24

כשבוחנים מעבר לבית דיור מוגן, ואת החוזים השונים המוצעים לכם על ידי בתי הדיור המוגן, עולות שאלות רבות ומגוונות, חלקן גם בנושאים משפטיים וכספיים. אחת הדרכים לקבל מידע חשוב ורלוונטי היא באמצעות הכרה לעומק של חוק הדיור המוגן, אשר מרכז את הזכויות השונות של דיירי בתי הדיור מוגן בישראל, ואת החובות החלות על הבתים ומפעיליהם.
במאמר זה ריכזנו את המידע המשפטי שיכול לתרום רבות למתעניינים בדיור מוגן ולחותמים על הסכם דיור מוגן, לפני קבלת ההחלטה; זאת בכדי להבין טוב יותר את הזכויות והחובות, לשאול את השאלות הנכונות, להביט על החוזה בעין ביקורתית וגם – לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים.

הרקע והסיבה להצעת חוק הדיור המוגן [תשע"ב 2012]

ישראל היא בין המדינות המובילות בעולם בתוחלת החיים הממוצעת – מקום 9 לצד נורבגיה [נכון לשנת 2019] – ממוצע של 82.62 שנים לכלל האוכלוסייה, נשים וגברים. מגמה זו הביאה לשינויים מהותיים במבנה המשפחתי, במקביל לשגשוגם של בתי דיור מוגן, המציעים אורח חיים מהנה, וחיי חברה עשירים ומלאים בפעילויות, בסביבה בטוחה ומוגנת.
בישראל קיימים כיום כ-100 בתי דיור מוגן שמאכלסים כ־18 אלף דיירים.

התארכות תוחלת החיים לצד פריחת בתי הדיור המוגן הביאה את משרד העבודה והרווחה להגשת הצעת חוק הדיור המוגן, אשר אושרה בכנסת וידועה בשם חוק הדיור המוגן, תשע"ב-2012. החוק נועד לשמור על זכיותיהם של אזרחים ותיקים בני הגיל השלישי שבחרו להתגורר באחד מבתי הדיור המוגן בארץ, בין אם הבית בבעלות פרטית, בין אם מופעל כמלכ"ר [מוסד ללא כוונת רווח] ובין אם הוא בבעלות אחת מקופות החולים.

שימו לב: בבואכם למפגש בבית הדיור המוגן, במסגרת ההסכם, התעניינו במרכיב הבעלות על הבית, ונסו להבין את מידת היכרותם של נציגי הבית עם חוק הדיור המוגן, התשע"ב – 2012. חשוב לדעת, שהחוק מחייב את המפעיל וכלל צוות האנשים הפועלים בבית לפעול על פי עקרונותיו

חוק הדיור המוגן נחקק על רקע החשש מפני ניצולם לרעה של דיירים, בהיבטים של תנאי מגורים ובהגנה על מצבם הכלכלי. עוד נקבע, כי המינוי לפונקציית הפיקוח על בתי הדיור המוגן יעשה על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. החוק מגדיר שורה ארוכה של זכויות לדיירים, תנאים לקבלת רישיון להפעלת המבנה וכן דרכי פיקוח על בתי הדיור המוגן.

זוג בגיל השלישי יושבים על הספה ומסתכלים יחד על דף
לפני שחותמים על הסכם, כדאי להכיר את מרכיבי החוק והסעיפים השונים

מבנה ותקנות (תנאים לפעילות) חוק הדיור המוגן

חוק הדיור המוגן נחלק בהגדרתו לשלושה פרקים מרכזיים, שמייצרים מבנה מאורגן וברור:

פרק 1 – הגדרות למונחי בסיס

הפרק הראשון בחוק הדיור המוגן מתייחס להגדרות ולמונחים בסיסיים, שנעשה בהם שימוש לכל אורכו של החוק. בין המונחים:

 • בית דיור מוגן – מקבץ דירות המיועד למגורי דיירים, הבנוי במבנה אחד או בכמה מבנים סמוכים, שבו מוצעים לדיירים, תמורת תשלום מצידם, שירותים נוסף על שירותי אחזקה, ניקיון או שמירה
 • דייר/ת – מי שמלאו לו 60 שנים ומתגורר בדירה בבית דיור מוגן, וכן בן/בת זוגו המתגורר עמו בדירה
 • פיקדון – על פי חוק, הפיקדון ישולם על פי הסכם, ויושב לדייר בתום ההתקשרות בניכוי סכומים, בהתאם להסכם הדיור המוגן והדין
  ** כאן המקום לציין כי ישנם בתי דיור מוגן המציעים מסלולים ללא פיקדון – בתשלום חודשי בלבד

פרק 2 – רישוי הפעלת בית דיור מוגן

הפרק השני מתייחס לרישיון להפעלת בית דיור מוגן.
באשר לשאלה – מה נדרש בכדי להפעיל בית דיור מוגן על פי חוק, חשוב לציין כי נושא זה ממתין לאישור תקנות הדיור המוגן בכנסת; למרות זאת, נפרט כאן את התנאים שהמפעיל חייב לעמוד בהם – החל מאופן הגשת הבקשה לרישיון ודרך תנאי חידוש הרישיון.

בין היתר מצוין, בפרק השני, מי יהיה רשאי להגיש בקשה או לחדשה, ובכלל זה הגדרות ברורות המתייחסות לניקיון הכפיים של המפעיל, המנהל או בעל השליטה בהיבט של הרשעה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינה ראויה לדעתו של הממונה על הדיור המוגן (משרד הרווחה) להעניק אישור לרישוי.
כמו כן, מתייחס החוק לעבירה שעלולה לסכן את הדיירים ולפגוע בטובתם. הסתייגות נוספת מתייחסת למי שהוכרז כפושט רגל [ובמקרה של תאגיד – חל עליו צו פירוק או כונס נכסים].
מדד נוסף וחשוב לא פחות, מתייחס לכך שהממונה נדרש לתת את הדעת על כך שקיימת יציבות כלכלית מתאימה להבטחת פעילותו התקינה של בית הדיור המוגן בתחילת הדרך.

פרק 3 – תנאים, חובות והגבלות בהפעלה של בית הדיור המוגן

הפרק השלישי בחוק הדיור המוגן מתייחס לתנאים, לחובות ולהגבלות לעניין הפעלת בית דיור מוגן, ומסמיך את שר הרווחה, הממונה על החוק, לקבוע תנאים מפורטים יותר ובהם התייחסות לתנאים פיזיים, סביבתיים, תברואתיים ובטיחותיים נאותים.

מהם תנאי הקבלה וכיצד ניתן להצטרף לבית דיור מוגן?

סעיף 15 לחוק הדיור המוגן מגדיר את תנאי הקבלה, וקובע כי דייר שמלאו לו 60 שנה, ונמצא שהוא מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים, וכן לנהל משק בית באופן עצמאי או בסיוע חלקי, יכול להתקבל לבית דיור מוגן.
הצוות הרב מקצועי בבית הדיור המוגן [הכולל רופא/ה, עובד/ת סוציאלי/ת ואח/ות] יהיה זה שיאשר כי המתעניינים עומדים בתנאי הקבלה ומסוגלים לדאוג לצורכיהם. עם זאת, חשוב לציין שעשויים להיות בתי דיור מוגן שיקבלו החלטה לקלוט דיירים שאינם מסוגלים לדאוג לצורכיהם האישיים, בתנאי שיתגורר בדירתם מטפל/ת אישי/ת.

בניין של אחוזות רובינשטיין
בקדמת התמונה – מבנה אחוזת בית הכרם, דיור מוגן יוקרתי בירושלים. הביקוש לדיור מוגן הולך וגובר

הערכים המובילים של דיור מוגן בישראל

לצד חוק הדיור המוגן, משרד הרווחה והביטחון חברתי ניסח את מטרתם של בתי הדיור המוגן, ואת העקרונות והערכים החשובים של הדיור המוגן בישראל.
על פי המשרד, דיור מוגן צריך לאפשר לדייריו לחיות את חייהם, ולקיים את שגרת יומם הרגילה, בתוך מסגרת שתספק להם חיי קהילה ושירותים כמו אבטחה, ניקיון, אחזקה, שירותי עזרה ראשונה ועוד. לצד זאת, יש לשמור על עצמאותם של האזרחים הוותיקים ועל חופש הבחירה שלהם לנהל את סדר יומם כרצונם.

הערכים שצריכים להוביל כל בית דיור מוגן הם:

 • עצמאות
 • כבוד עצמי
 • פרטיות
 • השתתפות הדיירים בעיצוב השירות והטיפול שניתן להם

מה כולל הסכם הדיור המוגן?

ההסכמים שמציעים בתי דיור מוגן שונים זה מזה בדגשיהם וחשוב לשים לכך לב, שכן הדבר יכול לחסוך מאות אלפי ש"ח. עם זאת, קיימים מספר מרכיבים שכל בית דיור מוגן מחויב להכניס כסעיף בחוזה. המרכזיים שבהם:

 1. רשימת שירותי חובה שמספק בית הדיור המוגן
 2. מסלול ההתקשרות הכספי וכן מסלול סיום ההתקשרות
 3. סכום הפיקדון ואופן פריסת התשלומים המוצעת להבטחת כספי הפיקדון
 4. שירותים שמחייבים תוספת תשלום

כמו כן, יכלול החוזה פירוט של בטוחות לכספי הפיקדון לדיור המוגן שמסר הדייר לבית.
סעיף זה מהווה עוגן ביטחון משמעותי לדיירים מרגע חתימתם על החוזה וישמש אותם גם לאורך השנים.
בתי הדיור המוגן נדרשים להציע ארבע אופציות לבטוחה:

 1. משכנתה מדרגה ראשונה, שתירשם לטובת נאמן שימנו הדיירים
 2. פוליסת ביטוח
 3. ערבות בנקאית
 4. הפקדת 40% מערך הפיקדון בידי נאמן

על פי החוק, לדיירים ישנה הזכות לתקופת ניסיון; סעיף 18 לחוק קובע כי שלושת החודשים הראשונים יהיו תקופת הניסיון, אולם הצדדים רשאים להאריך תקופה זו, ובלבד שבסך הכול היא לא תעלה על שנה.

שימו לב: במהלך תקופת הניסיון במגורים בבית דיור מוגן רשאי כל אחד מהצדדים להודיע לצד שני על ביטול הסכם ההתקשרות. יש להודיע על כך בכתב בהתרעה של לפחות שבועיים מראש.

זכויות הדיירים בבית הדיור המוגן

במסגרת הסכם הדיור המוגן, אחת הזכויות המהותיות היא הבטוחה לכספי הפיקדונות שמציעים בתי הדיור המוגן. בנוסף, קיימת שורה ארוכה של הגדרות, שמבטיחות את רווחתם וזכויותיהם של הדיירים:

 1. הזכות למטפל בדירה – דייר רשאי לשכן בדירתו מטפל מטעמו, באחריותו ובמימונו, אם מתקיימים התנאים הבאים:
  הדירה מותאמת למגורים של אדם נוסף
  הדייר קיבל אישור לכך מהצוות הרב מקצועי של בית הדיור המוגן ומבעל רישיון ההפעלה של הבית
 2. ניהול אורח חיים בדירה – כל דייר זכאי לנהל את אורח חייו בדירתו בדרך שנראית לו, ובתנאי שאינו מפריע לדיירים האחרים, או מפר את כללי ההתנהגות של בית הדיור המוגן
 3. התקשרות עם נותן שירותים – ניתנת הזכות לדייר להתקשר עם נותן שירות, בתנאי שהודיע על כך לבעל רישיון ההפעלה, והאחרון לא הביע התנגדות סבירה לכך
 4. ועד דיירים – קיימת זכות בידי הדיירים למנות מביניהם נציגות בענייניהם המשותפים הקשורים לבית הדיור המוגן
דיירי אחוזות רובינשטיין במשחק שח
דיירים באחוזת ראשונים, דיור מוגן בראשון לציון. כל אחד מקיים את שגרת יומו כרצונו, ובו בעת נהנה ממסגרת המספקת חיי קהילה עשירים ומגוון ושירותים

שירותים המחויבים על פי חוק בבתי הדיור המוגן

על פי החוק, בבתי הדיור המוגן ישנם מספר שירותים בסיסיים שצריכים להתקיים עבור דיירים בני הגיל השלישי:

 1. שירותי רפואה: על פי החוק מחויבים בתי הדיור המוגן להעניק שירותי רפואה, ואלה נדרשים לכלול שירותי אחות, ניהול מידע רפואי והפנייה לטיפול רפואי [במידת הצורך ובכפוף לרצונם של הדיירים]. שירותי הרפואה יכללו גם עזרה ראשונה [24/7] שיינתנו במידת הצורך בידי אדם בעל הכשרה בתוקף להגשת עזרה ראשונה

  שימו לב: חשוב להדגיש ששירותי הרופא אינם מוגדרים בחוק, למעט כחלק מהרכב הצוות הרב-מקצועי בעת קליטת הדיירים. עם זאת, בבתי דיור מוגן איכותיים ישנו רופא במועדים קבועים, ומחלקות סיעודיות (ככל שקיימות בבתי הדיור המוגן) מציעות שירותי רופא

 2. מחלקות סיעודיות נלוות: בתי דיור מוגן שבהם יש מעל ל־250 דירות, מחויבים על פי חוק להפעיל מחלקה סיעודית. מחלקות אלה נלוות לדיור המוגן ומיועדות לדיירים אשר נחלשו/אינם עצמאיים עוד
 3. צוות רב מקצועי: על בית הדיור המוגן למנות צוות רב מקצועי, שכולל – רופא/ה, עובד/ת סוציאלי/ת ואח/ות, הקובעים כי הדייר מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי

חשוב לדעת, כי לצד שירותי החובה על פי חוק, קיימים שירותים נוספים המוגדרים על פי ההסכם.
כל בית דיור מוגן קובע מהם השירותים הניתנים במסגרתו בתוספת תשלום.

דגשים חשובים לקראת חתימת חוזה לדיור מוגן

חוק הדיור המוגן נחקק על מנת להגן על הדיירים, אולם אינו מחליף את ערנותכם למרכיבים שייתכן שאינם כלולים בחוק. בבואכם לחתום על חוזה לדיור מוגן שימו לב לדגשים הבאים:

 • אל תמהרו לחתום! אל תיגררו להתפתות לחתום על החוזה בעת שהוגש לכם, גם לא על רקע האמירה שמדובר ביחידה אחרונה שעשויה להיחטף במהירות. בית דיור מוגן המכבד עצמו יעריך את בקשתכם לעיין בחוזה באופן רציני.
 • אם יש צורך בכך, אל תהססו להעלות את הסתייגותכם מסעיף כלשהו בחוזה, כשהחשוב מכול הוא לדון בדברים עם הגורמים מולם נערך ההסכם. ניתן גם להתייעץ עם עורך דין בנושא, ככל הצורך.
 • לעצות חשובות נוספות שיכולות לחסוך לכם מאות אלפי ש"ח! קראו על הטריקים והשטיקים בחוזי דיור מוגן.

 

מעוניינים לשמוע עוד פרטים על דיור מוגן, על זכויות הדיירים
ועל החיים באחוזות רובינשטיין, רשת הדיור המוגן המובילה בישראל?
התקשרו: 3616*

 

** המידע במאמר מתייחס לבתי דיור מוגן אשר כפופים להוראות חוק הדיור המוגן, ואינו רלוונטי לדיור ציבורי בבתי גיל הזהב, דיור מוגן המיועד למתמודדי נפש, לבעלי מוגבלויות או לדיירים המוגנים לפי חוק הגנת הדייר. כמו כן, המידע במאמר מוגש כשירות לציבור הרחב, ואינו מחליף היוועצות עם עורך דין באופן אישי. מעת לעת חלים עדכונים בחוק ו/או בהסכם הדיור המוגן שעשויים לשנות פרט כזה או אחר שמופיע במאמר

כתבות מגזין נוספות שיעניינו אותך

דיור מוגן מומלץ: כך תדעו איך לבחור בדיור המוגן המתאים לכם ביותר

דיור מוגן הפך לאופציה אטרקטיבית ביותר עבור אוכלוסיית גיל הזהב בזכות סביבת מגורים מוגנת ובטוחה, מגוון רחב של פעילויות פנאי, תרבות וספורט, קהילה חברתית איתנה, שירותים רפואיים צמודים ואבטחה 24/7. כיום יש מגוון גדול של בתי דיור מוגן בארץ, כך שאפשרויות הבחירה רבות וההתלבטויות לא מעטות. לכן, ועל מנת לסייע לכם להגיע להחלטה הנכונה, במאמר […]

דיירי האחוזות מספרים על החיים בהן

צפו בדיירי אחוזות רובינשטיין מספרים על המעבר לאחוזות ועל החיים בהן >>

הטריקים והשטיקים במחירי דיור מוגן

עוברים לדיור מוגן? חשוב מאוד שתשימו לב לכל הסעיפים בחוזה המעבר  לאחר שהחלטתם לעבור לבית דיור מוגן, תקבלו לידיכם את הסכם הכניסה לבית. מטבע הדברים, כשמדובר במעבר לבית חדש המעניק מגוון גדול של שירותים, חוזה דיור מוגן הינו מפורט ומורכב.  ישנם הבדלים משמעותיים בין החוזים של רשתות הדיור המוגן השונות שמתבטאים בסופו של דבר במחיר […]

עם איזו אחוזה תרצו לדבר?

עם איזו אחוזה תרצו לדבר?

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם!
מוזמנים גם להתקשר: 076-599-6619

  בשליחת הטופס אנו מאשרים שקראנו את התקנון וכי הפרטים שנמסרו יכללו במאגר המידע של אחוזות רובינשטיין בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה

  background Call us