ריקוד העובדים

דבר הצוות

פורים 2009

פורים 2008

מפגש מקהלות אחוזות פולג וצהלה

חנוכה 2008