חניכי מכינת מגדלור עם שלושה דיירי האחוזה שורדי שואה חנה לוינגר, פלי רוזנבלט, וינק פוקס