פרחי קרמיקה שעוצבו על ידי דיירי אחוזות רובינשטיין.