סיור לימודי בעקבות מורשת אריאל שרון של דיירי אחוזת ראשונים