ארבע קבוצות מאחוזת פולג מתמודדות בליגת הפטאנק הארצית לגמלאים