חנוכייה לי יש

עם נר ראשון של חנוכה מוצגת באחוזת פולג תערוכת חנוכיות מיוחדת במינה.

תערוכת חנוכיות באחוזת פולג

במהלך החודש האחרון פנתה מחלקת תרבות באחוזה אל הדיירים בבקשה להביא חנוכיות וסיפורים על אודותיהן.

תערוכת חנוכיות באחוזת פולג
הדיירים אספו חנוכיות רבות מסוגים שונים: עתיקות, חדשות, חנוכיות שלהן סיפורים מרתקים ועוד.

התערוכה הועמדה בכניסה למועדון בו תתקיים במהלך כל ימי החג הדלקת נרות משותפת, ומהווה אטרקציה אמיתית לכל דרי ומבקרי דיור מוגן אחוזת פולג.

תערוכת חנוכיות באחוזת פולג

תערוכת חנוכיות באחוזת פולג

תערוכת חנוכיות באחוזת פולג