אחוזת צהלה חוגגת את סיום שנת הלימודיםשל בית הספר המשתלה