2018 | אחוזות רובינשטיין | רשת הדיור המוגן הפרטית המובילה בישראל

89 2018 אחוזות רובינשטיין | 1 5 8 6 7 2 11 14 12 3 4 9 10 13 י ע ל ש ו א ב ה ר ו ל ר ר ו ר ד י מ י פ ו ש ה א ד ל ן י נ ת ל ח י מ ה י ו י ה ו נ ת ן ג פ ן ה ו ר ה ה ר ם ד י ד תשבץ א ל י ע ז ר ב נ י ה ו ד ה י ד י מ ה ר כ נ ב מ ש ו א ו ת ד ו ר י י ב נ י ג מ ש ח א מ ר צ י ו נ ל א י ה ש מ ר ל ח י ג י מ ג נ ד ו ד מ נ ו ר ה י ו ק ל ר ז י ת צ ר ו ט ש י ל ד ה א צ ל א נ י ר ע מ ה ר תשבץ היגיון פתרונות:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==